OZNAM SRZ: Nedodanie násady kapra v požadovanom termíne

OZNAM SRZ: Nedodanie násady kapra v požadovanom termíne

Slovenský rybársky zväz ako dodávateľ Vami objednanej násady kapra rybničného K3, sa Vám chce touto cestou ospravedlniť za oneskorené dodanie násady. Dodanie násady v oneskorenom termíne bolo spôsobené extrémne teplým počasím v jesennom období. Pre extrémne teplé počasie na jeseň bolo presunutých 6 veľkých výlovov rybníkov a preto došlo k zahusteniu ostatných výlovov. Slovenský rybársky zväz disponuje viacerými špeciálmi na prevoz rýb, ale ani nasadenie všetkých nepostačovalo na uspokojenie požiadaviek na rozvoz rýb. Slovenský rybársky zväz spraví nápravu pri plánovaní výlovov a ponechá dostatočnú rezervu na rozvoz rýb z jednotlivých výlovov, aby nedošlo ku opakovaným problémom ako v roku 2018. Slovenský rybársky zväz Vám ďakuje za prejavenú dôveru pri objednávaní násad a pri jesennom zarybnení uprednostní pri dodávke rýb Vašu organizáciu.