Komentár k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu

Komentár k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu

Vážení rybári,

dňom 1. januára 2019 vstúpil do účinnosti zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a  jeho vykonávací predpis č. 216/2018 Z. z. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti nových predpisov pribúdali denne otázky týkajúce sa jednotlivých ustanovení.

SRZ sa obrátil na MŽP SR troma žiadosťami o komentár zo dňa 18. januára 2019, ktoré si môžete prezrieť nižšie. Predmetný komentár je zverejnený aj na webovej stránke MŽP SR.