Upozornenie pre členov MO SRZ Podbrezová

Upozornenie pre členov MO SRZ Podbrezová

Zmenou zákona o rybárstve 216/2018 a Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky    došlo  k zmene začiatku kaprovej sezóny § 11 „ denný čas lovu“ jún až október od 00:00 h do 24:00 h. Už pred začiatkom lovu na kaprových vodách sa niektorý naši členovia nemiestne správali hlavne na VN Hnusno I. kde došlo k hádkam a aj fyzickým útokom jednotlivých členov MO SRZ Podbrezová.

Miestna organizácia SRZ Podbrezová dôrazne upozorňuje všetkých členov MO / ako sa majú správať počas rybolovu je dané Stanovami SRZ a Zákonom o rybárstve/. RS /aj členovia SRZ/ pri zistení porušení etiky pred a počas rybolovu upozornia loviaceho, RS spíše zápis ktorý predloží na  výbor MO.

Komunálny odpad ktorý členovia zanechávajú  na miestach lovu je ukážkou nedôstojného správania člena SRZ. Nikto z výboru nie je povinný zbierať odpadky v okolí VN obhospodarovaných  MO, každý člen je povinný po skončení lovu  na mieste lovu zanechať náležitý poriadok. Výbor bude takéto závažne porušovanie trestať Disciplinárnym opatrením.

 

S pozdravom  Petrou zdar                                                                 Výbor MO SRZ Podbrezová