Pozvánka na mimoriadnu členskú schôdzu

Pozvánka na mimoriadnu členskú schôdzu

SRZ MO Podbrezová Vás pozýva na mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 27.9. 2019 /piatok/ o 16:00 hod. v kinosále Domu kultúry ŽP Podbrezová s nasledujúcim programom:

  1. Zahájenie
  2. Voľba pracovného predsedníctva
  3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
  4. Voľba volebnej komisie
  5. Informácia o dôvode zvolania mimoriadnej členskej schôdze
  6. Voľby delegátov na mimoriadny snem Slovenského rybárskeho zväzu
  7. Kooptácia nového člena výboru
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Výbor MO SRZ Podbrezová