ČLENSKÁ SCHÔDZA (17.7.2020)

ČLENSKÁ SCHÔDZA (17.7.2020)

Členská schôdza sa uskutoční dňa 17.07.2020 v kinosále Kultúrneho domu Železiarní Podbrezová, a.s. v Podbrezovej, so začiatkom o 15:00 hod.. Každý člen je povinný si doniesť členský preukaz. Vstup bude umožnený len s rúškom prípadne šálom či šatkou alebo iným vhodným prostriedkom na vytvorenie bariéry medzi tvárou a vonkajším prostredím!