Usmernenie vo veci denného úlovku

Usmernenie vo veci denného úlovku

Vážení rybári, nižšie v článku nájdete „Usmernenie vo veci denného úlovku“, ktoré sme obdržali od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Usmernenie pojednáva, či množstvo privlastnených rýb počas jedného dňa lovu podľa §14 ods. 2 vyhlášky č. 381/2018 Z.z. sa vzťahuje na jedno povolenie a loviaci si môže privlastniť toto množstvo na každý druh povolenia na rybolov, ktoré si zakúpil, alebo množstvo privlastnených rýb počas jedného dňa lovu podľa §14 ods. 2 vyhlášky č. 381/2018 Z.z. pre jedného loviaceho zostáva rovnaké bez ohľadu na to, koľko rôznych povolení vlastní.