Povolenia na lov hlavátky podunajskej (Aktualizácia – predĺženie termínu žiadosti)

Povolenia na lov hlavátky podunajskej (Aktualizácia – predĺženie termínu žiadosti)

MO SRZ Podbrezová oznamuje všetkým členom, ktorí majú záujem zakúpiť si povolenie na lov hlavátky podunajskej, že svoje žiadosti už môžu zasielať. Žiadosti posielajte listovou formou, doporučene, na adresu MO SRZ Podbrezová.

Adresa:
MO SRZ Podbrezová
Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje: meno a priezvisko žiadateľa, adresa, telefónny kontakt a základnú organizáciu rybárskeho zväzu. Cena povolenia je 80€ a termín, do kedy treba svoju žiadosť zaslať, do 15.10.2020.

Aktualizácia: Termín zaslania žiadosti sa predĺžil do 23.10.2020 (vrátane)