Browsed by
Autor: Vladimír Dančík

Zápisnica č. 6 zo zasadnutia výboru zo dňa 21.06.2020 na odchovnom zariadení Richtárovo

Zápisnica č. 6 zo zasadnutia výboru zo dňa 21.06.2020 na odchovnom zariadení Richtárovo

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Bod č. 1 – Kontrola úloh Všetky úlohy zo zápisu č. 5 boli splnené. Bod č. 2 Tajomník informoval výbor o cenovej ponuke na opravu dolného kanála a zároveň dal ďalšie…

Čitaj celé Čitaj celé