Browsed by
Autor: Vladimír Dančík

Komentár k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu

Komentár k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu

Vážení rybári, dňom 1. januára 2019 vstúpil do účinnosti zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a  jeho vykonávací predpis č. 216/2018 Z. z. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti nových predpisov pribúdali denne otázky týkajúce sa jednotlivých ustanovení. SRZ sa obrátil na MŽP SR troma žiadosťami o komentár zo dňa 18. januára 2019, ktoré si môžete prezrieť nižšie. Predmetný komentár je zverejnený aj na webovej stránke MŽP SR. Žiadosť o komentár k ustanoveniam zákona o rybárstve týkajúceho sa lovu na povolenie na lov hlavátky Žiadosť o komentár…

Read More Read More

Detské prívlačové preteky RICHTÁROVA ROTAČKA 2019

Detské prívlačové preteky RICHTÁROVA ROTAČKA 2019

Termín konania: 8.6.2019 Miesto konania: VN Richtárovo- revír 3-5670-4. Časový  harmonogram pretekov: 7:00 – 7:30 – zraz a registrácia pretekárov 7:30 – 8:00 –  losovanie, sľub pretekárov, príprava štartujúcich 8:00 – 8:45 – 1. kolo 8:45 – 9:00 – prestávka, premiestnenie pretekárov, príprava na ďalšie kolo 9:00-9:45 – 2. kolo 9:45-10:15 – prestávka, premiestnenie pretekárov, príprava na ďalšie kolo 10:15-11:00 – 3. kolo 11:00-11:15 – prestávka, premiestnenie pretekárov, príprava na ďalšie kolo 11:15-12:00 – 4.kolo 12:00-12:45 – vyhodnotenie pretekov Pravidlá: Preteká…

Read More Read More

Zápisnica č. 5 zo zasadnutia výboru zo dňa 30.04.2019

Zápisnica č. 5 zo zasadnutia výboru zo dňa 30.04.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO p. P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Bod č.1 Kontrola úloh všetky úlohy zo zápisu č.4. boli splnené. Bod č.2 Príprava pretekov v LRÚ. Tajomník prečítal návrh termínov pre usporiadania pretekov podľa schválenia členskou schôdzou pre rok 2019. Preteky v LRÚ o putovný  pohár predsedu MO pre spolupracujúce firmy a fyzické osoby ktoré sa uskutočnia 08.05.2019 na VN Hnusno I. Preteky pre členov MO SRZ  VN Hnusno I 11.05.2019 zo začiatkom 7:00 hod prezentácia 8:00 hod – 11:00 hod…

Read More Read More

Propozície k pretekom o pohár starostu obce Podbrezová

Propozície k pretekom o pohár starostu obce Podbrezová

29. ročník pretekov o pohár starostu obce Podbrezová v LRU sa uskutočnia na VN  Hnusno dňa 11.05.2019 s prezentáciou od 7:00. Pravidlá súťaže: pretekov sa môže zúčastniť len člen MO, lov na ťažko na jednu udicu jeden náväzec, nástraha rastlinného pôvodu, loviaci si môže ponechať 1. kus kapra, hodnotí sa kaporovita ryba  1cm = 1 bod a najväčší úlovok. Propozície k pretekom si môžete stiahnuť TU.

Zápisnica č. 4 zo zasadnutia výboru zo dňa 26.03.2019

Zápisnica č. 4 zo zasadnutia výboru zo dňa 26.03.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Kontrola úloh Všetky úlohy zo zápisu č. 3. boli splnené. Bod č.1 Predseda zhodnotil VČS a poďakoval za prípravu,  požiadal výbor aby sa vyjadrili k predneseným diskusným príspevkom. Tak ako predseda návrhovej komisie prečítal uznesenie bolo doplnené o požiadavku J. Švantnera. Bod č.2 Zahájenie pstruhovej sezóny. Zarybnenie VN Richtárovo Pd bude dňa 06.04.2019  o váhe 800 kg. Hospodár zabezpečí zarybnenie, stretnutie na kanáloch bude o 8:00 hod. Ďalšie zarybnenie je plánované takto: 04.05.2019 500…

Read More Read More