Browsed by
Autor: Vladimír Dančík

Zápisnica č. 3 zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 31.03.2020

Zápisnica č. 3 zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 31.03.2020

Zasadnutie predsedníctva riadil predseda MO p. Peter Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Bod č. 1 – Zahájenie pstruhovej sezóny Predsedníctvo MO SRZ Podbrezová doporučuje z dôvodov epidémie „COVID-19“ zahájiť pstruhovú sezónu pre rok 2020 len na pstruhových revíroch tečúcich vôd obhospodarovaných MO…

Čitaj celé Čitaj celé

Pozastavenie výdaja členských známok a povolení pre rok 2020

Pozastavenie výdaja členských známok a povolení pre rok 2020

Štatutárni zástupcovia vzhľadom na mimoriadnu situáciu na Slovensku na mimoriadnom zasadnutí dňa 17.3.2020 rozhodli o pozastavení výdaja členských známok a povolení pre rok 2020 až do odvolania. Členovia MO SRZ Podbrezová, ktorí k dnešnému dňu neuhradili členské príspevky a povolení…

Čitaj celé Čitaj celé