Browsed by
Autor: Vladimír Dančík

OZNAM SRZ: Nedodanie násady kapra v požadovanom termíne

OZNAM SRZ: Nedodanie násady kapra v požadovanom termíne

Slovenský rybársky zväz ako dodávateľ Vami objednanej násady kapra rybničného K3, sa Vám chce touto cestou ospravedlniť za oneskorené dodanie násady. Dodanie násady v oneskorenom termíne bolo spôsobené extrémne teplým počasím v jesennom období. Pre extrémne teplé počasie na jeseň bolo presunutých 6 veľkých výlovov rybníkov a preto došlo k zahusteniu ostatných výlovov. Slovenský rybársky zväz disponuje viacerými špeciálmi na prevoz rýb, ale ani nasadenie všetkých nepostačovalo na uspokojenie požiadaviek na rozvoz rýb. Slovenský rybársky zväz spraví nápravu pri plánovaní…

Read More Read More

Zápisnica č. 3  zo zasadnutia výboru zo dňa 26.02.2019

Zápisnica č. 3  zo zasadnutia výboru zo dňa 26.02.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO p. P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Bod č.1 –  Kontrola úloh Všetky  úlohy zo zápisu č. 2. boli splnené. Bod č.2 Príprava členskej schôdzi. Tajomník informoval výbor o zaslaní žiadosti na kinosálu Domu kultúry ŽP za účelom usporiadaní členskej schôdzi. Bod č.3 Tajomník MO prečítal návrh správy o činnosti MO za rok  2018, predniesol návrh na uznesenie,  potrebné prílohy k uzneseniu, po úprave príloh  zobral výbor  na vedomie. Podrobné znenie správy bude prerokované na zasadnutí rozšíreného predsedníctva…

Read More Read More

Pozvánka na výstavu: Tajomstvá pod hladinou

Pozvánka na výstavu: Tajomstvá pod hladinou

Vážené zástupkyne a zástupcovia stredoslovenských rybárskych klubov, dovoľte mi srdečne Vás pozvať na výstavu TAJOMSTVÁ POD HLADINOU, ktorú v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici otvoríme už v utorok 5. marca 2019. Výstava odhalí magický život a tajomstvá (ne)spútaných slovenských bystrín, jazier, riek a ich obyvateľoch, ale aj ekologické problémy, ktoré sa týkajú našich vôd. V mene Stredoslovenského múzea Vám prajem krásny začiatok týždňa a teším sa na Vašu návštevu.   Mgr. Martina Saktorová

Venujte 2% z daní MO SRZ Podbrezová

Venujte 2% z daní MO SRZ Podbrezová

Vážení Rybári a priaznivci športového rybolovu, MO SRZ Podbrezová má možnosť získať finančné prostriedky na ochranu a tvorbu životného prostredia i na zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt v zmysle § 50 Zákona č.595/2003 Z.z. v znení noviel. Na základe uvedenej skutočnosti môžu členovia SRZ, ako i ďalší daňovníci (fyzické a právnické osoby), poukázať 2 % z už zaplatenej dane z príjmu v prospech prijímateľa — MO SRZ Podbrezová. Pre členov, ktorí chcú venovať 2% zo zaplatenej dane pre MO SRZ Podbrezová,…

Read More Read More