Browsed by
Autor: Vladimír Dančík

Zápisnica č. 5 zo zasadnutia výboru zo dňa 24.05.2020 na odchovnom zariadení Richtárovo

Zápisnica č. 5 zo zasadnutia výboru zo dňa 24.05.2020 na odchovnom zariadení Richtárovo

Zasadnutie riadil predseda MO P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Bod č. 1 – Kontrola úloh Všetky úlohy zo zápisu č. 4. boli splnené. Bod č. 2 – Informácia o VN Krpačovo Tajomník informoval výbor o pracovnom stretnutí dňa 20.05.2020 na…

Čitaj celé Čitaj celé

Dôležitý oznam! Vyhlásenie k začiatku kaprovej sezóny

Dôležitý oznam! Vyhlásenie k začiatku kaprovej sezóny

Po mnohých dezinformáciách o love rýb na VN revíroch obhospodarovaných MO SRZ Podbrezová podávame toto vyhlásenie k začiatku kaprovej sezóny. Na všetkých kaprových revíroch VN Hnusno I, Tajch a Krpačovo platí podľa  Zákona o rybárstve č. 216/2018 a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom…

Čitaj celé Čitaj celé

Zápisnica č. 3 zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 31.03.2020

Zápisnica č. 3 zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 31.03.2020

Zasadnutie predsedníctva riadil predseda MO p. Peter Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Bod č. 1 – Zahájenie pstruhovej sezóny Predsedníctvo MO SRZ Podbrezová doporučuje z dôvodov epidémie „COVID-19“ zahájiť pstruhovú sezónu pre rok 2020 len na pstruhových revíroch tečúcich vôd obhospodarovaných MO…

Čitaj celé Čitaj celé