Browsed by
Autor: Vladimír Dančík

Zápisnica č. 6 zo zasadnutia výboru zo dňa 24.05.2019

Zápisnica č. 6 zo zasadnutia výboru zo dňa 24.05.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO P Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny  Kontrola úloh: všetky úlohy zo zápisu č.5 boli splnené. Bod č. 1 Tajomník zhodnotil preteky v LRÚ ktoré sa konali na VN Hnusno 1  usporiadané podľa plánu práce. Požiadal členov výboru aby prezentovali pripomienky, alebo návrhy   čo by bolo dobré zmeniť do budúcna. Preteky sa organizovali tak ako každý rok o pohár starostu obce Podbrezová kde starosta obce Podbrezová Mgr. Ladislav Kardhordo pri vyhlasovaní výsledkov odovzdával poháre víťazom. Bod č. 2 Tajomník…

Read More Read More