Browsed by
Kategória: Iné

Dôležitý oznam! Vyhlásenie k začiatku kaprovej sezóny

Dôležitý oznam! Vyhlásenie k začiatku kaprovej sezóny

Po mnohých dezinformáciách o love rýb na VN revíroch obhospodarovaných MO SRZ Podbrezová podávame toto vyhlásenie k začiatku kaprovej sezóny. Na všetkých kaprových revíroch VN Hnusno I, Tajch a Krpačovo platí podľa  Zákona o rybárstve č. 216/2018 a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom…

Čitaj celé Čitaj celé

Pozastavenie výdaja členských známok a povolení pre rok 2020

Pozastavenie výdaja členských známok a povolení pre rok 2020

Štatutárni zástupcovia vzhľadom na mimoriadnu situáciu na Slovensku na mimoriadnom zasadnutí dňa 17.3.2020 rozhodli o pozastavení výdaja členských známok a povolení pre rok 2020 až do odvolania. Členovia MO SRZ Podbrezová, ktorí k dnešnému dňu neuhradili členské príspevky a povolení…

Čitaj celé Čitaj celé

Zmena termínu Výročnej členskej schôdze

Zmena termínu Výročnej členskej schôdze

Výročná členská schôdza, ktorá sa mala uskutočniť 20.03.2020, sa z hygienických dôvodov pre šírenie vírusu COVID-19 ruší (podľa nariadení Ústredného výboru krízového štábu SR o zrušení kultúrnych, spoločenských a športových podujatí). O novom termíne budeme našich členov informovať prostredníctvom webovej stránky www.srzpodbrezova.sk

Vyhlasujeme „NIE“ nezmyselnému zákazu olova!

Vyhlasujeme „NIE“ nezmyselnému zákazu olova!

Vážená rybárska verejnosť, predstavitelia Slovenskej poľovníckej komory, Slovenskej asociácie dynamickej streľby, Slovenského streleckého zväzu a Slovenského rybárskeho zväzu, podpísali spoločné vyhlásenie a ako zástupcovia niekoľkých stoviek tisíc členov menovaných organizácií, ich sympatizantov a podporovateľov, naliehavo vyzvali vládu Slovenskej republiky, dotknuté ministerstvá a ministrov k…

Čitaj celé Čitaj celé