Browsed by
Kategória: Nezaradené

Predaj povoleniek na lov hlavátky

Predaj povoleniek na lov hlavátky

Predaj povoleniek na lov hlavátky sa uskutoční v týchto termínoch Streda 27.10. 2021    –  od 17.30  do 18.30 Štvrtok 28.10.2021    –  od 9.00    do  10.00 Piatok  29.10.2021     – od  9.00   do   10.00 Sobota 30.10.2021    –  od 17.30  do  18.30 Nedeľa 31.10.2021   …

Čitaj celé Čitaj celé

Sanácia priesakov VN Hnusno I

Sanácia priesakov VN Hnusno I

Vážení členovia, oddelenie prípravy a realizácie stavieb odboru technického a investičného rozvoja ŽP, a.s. nás informovalo, že na sanácii priesakov na VN Hnusno I budú prebiehať ešte v budúcom týždni práce na utesnení návodného svahu hrádze. (t.j v 43. týždni 2021). Práce budú ukončené…

Čitaj celé Čitaj celé

Zákaz lovu rýb počas mimoriadnej udalosti – rozšírenie zoznamu dotknutých revírov

Zákaz lovu rýb počas mimoriadnej udalosti – rozšírenie zoznamu dotknutých revírov

Slovenský rybársky zväz ako užívateľ rybárskych revírov dotknutých plánovanou mimoriadnou manipuláciou na sústave vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros v zmysle § 22 zákona č.216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)…

Čitaj celé Čitaj celé

Opatrenie MŽP SR ohľadom odovzdania záznamov pre držiteľov povolení na rybolov

Opatrenie MŽP SR ohľadom odovzdania záznamov pre držiteľov povolení na rybolov

Vážení rybári, nižšie môžete vidieť opatrenie Ministerstva životného prostredia k pandemickej situácii na území Slovenskej republiky k odovzdávaniu záznamov k osobitným povoleniam a odovzdávaniu záznamov pre držiteľov povolení na rybolov vydávaných užívateľmi rybárskych revírov. MŽP SR odporúča užívateľom rybárskych revírov,…

Čitaj celé Čitaj celé