Browsed by
Kategória: Výbor

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia výboru zo dňa 29.01.2019

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia výboru zo dňa 29.01.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO p. P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Najbližšie zasadnutie bude podľa plánu práce 26.02. 2019 v kancelárii MO. Bod č.1 Kontrola úloh Všetky úlohy zo zápisu č.1. zo zasadnutia predsedníctva boli splnené. Bod č.2 Tajomník predložil plány práce výboru a jednotlivých komisii pre rok 2019. Výbor predložené plány práce zobral na vedomie. Z: predseda MO T: v texte Bod č.3 Tajomník informoval výbor o doručení nového Zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky MŽP Slovenskej republiky ktoré sú účinné od 01.01.2019 ako aj…

Read More Read More

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 04.01.2019

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 04.01.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO p. P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Bod č. 1 Tajomník predniesol návrh na inventarizačnú komisiu v zložení. Predseda:     Ing. ĽubošŽiak Členovia:      Oroš P., Štellér Ján, Potočár František   KK Bod č. 2 Tajomník predniesol návrh na plán práce zasadnutia výboru a predsedníctva pre rok 2019. Predsedníctvo návrh doporučilo výboru schváliť. Bod č. 3 Tajomník požiadal predsedníctvo o návrh na termín úvodných pohovorov žiadateľov o vstup do MO SRZ Podbrezová takto:  školenie 18.01.2019 tj v piatok o 15:30 hod. Predsedníctvo…

Read More Read More

Zápisnica č.12 zo zasadnutia výboru zo dňa 27.11.2018

Zápisnica č.12 zo zasadnutia výboru zo dňa 27.11.2018

Zasadnutie otvoril a riadil tajomník MO M. Kobela. V úvode ospravedlnil predsedu MO P. Oroša za neúčasť na výbore zo zdravotných dôvodov. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Bod č. 1 – Kontrola úloh Všetky úlohy zo zápisu č. 11 boli splnené Bod č.2 Tajomník MO vyzval hosťa M. Gallu aby predniesol žiadosť  na usporiadanie pretekov v roku 2019 na VN Krpáčovo. Výbor žiadosť zobral na vedomie, žiadosti sa podrobne  bude venovať na zasadnutí v roku 2019. Z: výbor T: v texte Bod č.3 Tajomník informoval výbor o nesplnení…

Read More Read More

Zápisnica č.10 zo zasadnutia výboru zo dňa 25.09.2018

Zápisnica č.10 zo zasadnutia výboru zo dňa 25.09.2018

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Bod č.1 Kontrola úloh, všetky úlohy zo zápisu č.9. boli splnené až na úlohu č.2. Bod č.2 Predseda vyzval T. Benedika aby informoval výbor o založení krúžku mladých rybárov pri ZŠ Valaská ktorý začal pracovať od septembra pod vedením T. Benedika a S. Vaníka. Tajomník požiadal koordinátora Mgr. P. Piljara o zaregistrovanie krúžku a spoluprácu s vedením ktoré eviduje 36 uchádzačov. T: priebežne Z: v texte Bod č.3 Tajomník informoval výbor o došlej pozvánke na meno tajomníka…

Read More Read More

Zápisnica č.9 zo zasadnutia výboru zo dňa 28.08.2018

Zápisnica č.9 zo zasadnutia výboru zo dňa 28.08.2018

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO Peter Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny Bod č.1 – Kontrola úloh Všetky úlohy zo zápisu č 8 boli splnené až na bod č.2  ktorý sa presúva do zápisu č.9. Bod č.2 Predseda MO požiadal hospodára aby informoval o úhyne rýb na odchovnom zariadení dňa 18.08.2018  cca 70 kusov z dôvodov vysokej teploty vody a úbytku kyslíka . Do budúcna je potrebné znižovať kŕmne  dávky na minimum a pri vysokých teplotách ovzdušia prestať kŕmiť. T: priebežne Z: hospodár Bod č.3…

Read More Read More