Členovia, ktorí ešte nemajú odpracované brigády, si ich môžu odpracovať do konca týždňa (t.j. do nedele, 22.11.2020) na odchovných kanáloch na Richtárove. Pre viac informácií kontaktujte hospodára, p. Štellera (0903524114).

Členovia, ktorí ešte nemajú odpracované brigády, si ich môžu odpracovať do konca týždňa (t.j. do nedele, 22.11.2020) na odchovných kanáloch na Richtárove. Pre viac informácií kontaktujte hospodára, p. Štellera (0903524114).