Členovia MO SRZ Podbrezová, ktorí si neprevzali členskú známku a povolenie na rybolov, nech tak učinia do 15.10.2020. Kontakt: Ing. Sevčík (0903 248 502)

Členovia MO SRZ Podbrezová, ktorí si neprevzali členskú známku a povolenie na rybolov, nech tak učinia do 15.10.2020. Kontakt: Ing. Sevčík (0903 248 502)