Dňa 05.10.2021 sa v čase o 15.00 h uskutoční prvé stretnutie krúžku mladých rybárov pri ZŠ K. Jarunkovej v Podbrezovej. Zraz bude pri vchode do budovy základnej školy.

Dňa 05.10.2021 sa v čase o 15.00 h uskutoční prvé stretnutie krúžku mladých rybárov pri ZŠ K. Jarunkovej v Podbrezovej. Zraz bude pri vchode do budovy základnej školy.