Dňa 30.5.2019 o 16:00 sa koná brigáda na Richtárove. So sebou si prineste rukavice, sekeru, krompáč, lopatu, čižmy. Budú sa upravovať brehy VN Richtárovo. Veľmi vhodná účasť vedúcich brigádnických skupín pre Richtárovo (p. Mucha, p. Kňazík) za účelom dohodnutia ďalších prác. Vedúci brigády p. Šteller (0903524114)

Dňa 30.5.2019 o 16:00 sa koná brigáda na Richtárove. So sebou si prineste rukavice, sekeru, krompáč, lopatu, čižmy. Budú sa upravovať brehy VN Richtárovo. Veľmi vhodná účasť vedúcich brigádnických skupín pre Richtárovo (p. Mucha, p. Kňazík) za účelom dohodnutia ďalších prác. Vedúci brigády p. Šteller (0903524114)

Dňa 30.5.2019 o 16:00 sa koná brigáda na Richtárove. So sebou si prineste rukavice, sekeru, krompáč, lopatu, čižmy. Budú sa upravovať brehy VN Richtárovo. Veľmi vhodná účasť vedúcich brigádnických skupín pre Richtárovo (p. Mucha, p. Kňazík) za účelom dohodnutia ďalších prác. Vedúci brigády Ján Šteller (0903524114).