MO SRZ Podbrezová žiada členov, ktorí si zaplatili a neprevzali členskú známku, nech do 31.12.2018 kontaktujú účtovníka, Ing. Ľuboša Žiaka.

MO SRZ Podbrezová žiada členov, ktorí si zaplatili a neprevzali členskú známku, nech do 31.12.2018 kontaktujú účtovníka, Ing. Ľuboša Žiaka.