Od 01.04.2021 je výdaj povolení v kancelárii MO SRZ naplánovaný tak, ako je uvedené v Informačnom spravodaji pre rok 2021 prípadne počas úradných hodín v kancelárii MO SRZ Podbrezová.

Od 01.04.2021 je výdaj povolení v kancelárii MO SRZ naplánovaný tak, ako je uvedené v Informačnom spravodaji pre rok 2021 prípadne počas úradných hodín v kancelárii MO SRZ Podbrezová.