Od 7.8.2021 sa až do odvolania konajú každú sobotu brigády na odchovnom zariadení Richtárovo. Informacie: Hospodár OZ SRZ a príslušný vedúci brigádnickej skupiny.

Od 7.8.2021 sa až do odvolania konajú každú sobotu brigády na odchovnom zariadení Richtárovo. Informacie: Hospodár OZ SRZ a príslušný vedúci brigádnickej skupiny.