OZ SRZ Podbrezová týmto oznamuje žiadateľom o vstup do OZ SRZ pre rok 2021, že sa zaslanie pozvánok na školenie z dôvodov pandemickej situácie odkladá na neurčito.

OZ SRZ Podbrezová týmto oznamuje žiadateľom o vstup do OZ SRZ pre rok 2021, že sa zaslanie pozvánok na školenie z dôvodov pandemickej situácie odkladá na neurčito.