UPOZORNENIE ČLENOM MO SRZ, KTORÍ NEMAJÚ ODROBENÉ BRIGÁDY – Vzhľadom na to, že sa do konca mesiaca už nebudú organizovať brigády, člen MO si túto brigádu môže odrobiť po dohode s hospodárom Jánom Štellerom aj niektorý deň v týždni. Tel. kontakt na p. Štellera: 0903 524 114.

UPOZORNENIE ČLENOM MO SRZ, KTORÍ NEMAJÚ ODROBENÉ BRIGÁDY – Vzhľadom na to, že sa do konca mesiaca už nebudú organizovať brigády, člen MO si túto brigádu môže odrobiť po dohode s hospodárom Jánom Štellerom aj niektorý deň v týždni. Tel. kontakt na p. Štellera: 0903 524 114.