Upozorňujeme na zmenu korešpondenčnej adresy: Slovenský rybársky zväz organizačná zložka Podbrezová, Kolkáreň 6/11, 976 81 Podbrezová. Všetky informácie nájdete v sekcii kontakty.

Upozorňujeme na zmenu korešpondenčnej adresy: Slovenský rybársky zväz organizačná zložka Podbrezová, Kolkáreň 6/11, 976 81 Podbrezová. Všetky informácie nájdete v sekcii kontakty.