VČS našej OZ sa vzhľadom na veľmi vážnu pandemickú situáciu v navrhnutom termíne 19.03.2021, neuskutoční. O náhradnom termíne konania VČS budete včas informovaní.

VČS našej OZ sa vzhľadom na veľmi vážnu pandemickú situáciu v navrhnutom termíne 19.03.2021, neuskutoční. O náhradnom termíne konania VČS budete včas informovaní.