Všetky dôležité informácie (zahájenie pstruhovej sezóny, výdaj povolení a členských známok, preteky, krúžky,…) spojené s mimoriadnou situáciou na Slovensku a ochorením COVID-19 nájdete v Zápisnici č. 3 zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 31.03.2020.

Všetky dôležité informácie (zahájenie pstruhovej sezóny, výdaj povolení a členských známok, preteky, krúžky,…) spojené s mimoriadnou situáciou na Slovensku a ochorením COVID-19 nájdete v Zápisnici č. 3 zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 31.03.2020.