Komentár k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu

Komentár k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu

Vážení rybári, dňom 1. januára 2019 vstúpil do účinnosti zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a  jeho vykonávací predpis č. 216/2018 Z. z. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti nových predpisov pribúdali denne otázky týkajúce sa jednotlivých ustanovení. SRZ sa obrátil na MŽP SR troma…

Čitaj celé Čitaj celé