Zápisnica č. V1/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 30. 01. 2023

Zápisnica č. V1/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 30. 01. 2023

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová. Prítomní 8 členovia výboru podľa prezenčnej listiny Miroslav Lang, Milan Motyčka, Mgr. Patrik Piljar, Ing. Ivan Zemko, Ing. Jozef Ševčík, Radoslav Gibala, Milan Kobela, Peter…

Čitaj celé Čitaj celé

Pomôžme si navzájom

Pomôžme si navzájom

Vážení kolegovia rybári, žijeme v ťažkej dobe, keď nás ohrozuje finančná a energetická kríza. Táto situácia vo veľkej miere ovplyvňuje naše životy a nevyhla sa ani našej organizácii. Ceny všetkých komodít neustále stúpajú, čo sa v našej organizácii prejavuje stúpajúcimi nákladmi na  nákup…

Čitaj celé Čitaj celé