Zápisnica č. V4/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 04. 04. 2023

Zápisnica č. V4/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 04. 04. 2023

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová. Prítomní 11 členovia výboru podľa prezenčnej listiny Miroslav Lang, Mgr. Patrik Piljar, Ing. Ivan Zemko, Zdeno Malček, Ing. Jozef Ševčík, Peter Mikloško, Roman Oroš, Radoslav…

Čitaj celé Čitaj celé