Zápisnica č. 6 zo zasadnutia výboru zo dňa 21.06.2020 na odchovnom zariadení Richtárovo

Zápisnica č. 6 zo zasadnutia výboru zo dňa 21.06.2020 na odchovnom zariadení Richtárovo

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Bod č. 1 – Kontrola úloh Všetky úlohy zo zápisu č. 5 boli splnené. Bod č. 2 Tajomník informoval výbor o cenovej ponuke na opravu dolného kanála a zároveň dal ďalšie…

Čitaj celé Čitaj celé

Zápisnica č. 5 zo zasadnutia výboru zo dňa 24.05.2020 na odchovnom zariadení Richtárovo

Zápisnica č. 5 zo zasadnutia výboru zo dňa 24.05.2020 na odchovnom zariadení Richtárovo

Zasadnutie riadil predseda MO P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Bod č. 1 – Kontrola úloh Všetky úlohy zo zápisu č. 4. boli splnené. Bod č. 2 – Informácia o VN Krpačovo Tajomník informoval výbor o pracovnom stretnutí dňa 20.05.2020 na…

Čitaj celé Čitaj celé

Dôležitý oznam! Vyhlásenie k začiatku kaprovej sezóny

Dôležitý oznam! Vyhlásenie k začiatku kaprovej sezóny

Po mnohých dezinformáciách o love rýb na VN revíroch obhospodarovaných MO SRZ Podbrezová podávame toto vyhlásenie k začiatku kaprovej sezóny. Na všetkých kaprových revíroch VN Hnusno I, Tajch a Krpačovo platí podľa  Zákona o rybárstve č. 216/2018 a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom…

Čitaj celé Čitaj celé