Zápisnica č.12 zo zasadnutia výboru zo dňa 27.11.2018

Zápisnica č.12 zo zasadnutia výboru zo dňa 27.11.2018

Zasadnutie otvoril a riadil tajomník MO M. Kobela. V úvode ospravedlnil predsedu MO P. Oroša za neúčasť na výbore zo zdravotných dôvodov. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Bod č. 1 – Kontrola úloh Všetky úlohy zo zápisu č. 11 boli splnené Bod č.2 Tajomník MO vyzval hosťa M. Gallu aby predniesol žiadosť  na usporiadanie pretekov v roku 2019 na VN Krpáčovo. Výbor žiadosť zobral na vedomie, žiadosti sa podrobne  bude venovať na zasadnutí v roku 2019. Z: výbor T: v texte Bod č.3 Tajomník informoval výbor o nesplnení…

Read More Read More

Chráňme si svoj majetok

Chráňme si svoj majetok

Vážení rybári, aby sa splnila litera zákona, zlúžia oznamovacie tabule. Tie treba vyrobiť, zaplatiť, osadiť… A nájdu sa medzi nami takí, ktorí si nevážia ani prácu ani peniaze členov našej organizácie a poškodzujú náš majetok, čím sa dopúšťajú priestupku. CHRÁŇME SI SVOJ MAJETOK!

Zápisnica č.10 zo zasadnutia výboru zo dňa 25.09.2018

Zápisnica č.10 zo zasadnutia výboru zo dňa 25.09.2018

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Bod č.1 Kontrola úloh, všetky úlohy zo zápisu č.9. boli splnené až na úlohu č.2. Bod č.2 Predseda vyzval T. Benedika aby informoval výbor o založení krúžku mladých rybárov pri ZŠ Valaská ktorý začal pracovať od septembra pod vedením T. Benedika a S. Vaníka. Tajomník požiadal koordinátora Mgr. P. Piljara o zaregistrovanie krúžku a spoluprácu s vedením ktoré eviduje 36 uchádzačov. T: priebežne Z: v texte Bod č.3 Tajomník informoval výbor o došlej pozvánke na meno tajomníka…

Read More Read More

Žiadosť na lov hlavátky pre rok 2018

Žiadosť na lov hlavátky pre rok 2018

MO SRZ Podbrezová oznamuje všetkým členom, ktorí majú záujem zakúpiť si povolenie na lov hlavátky podunajskej, že svoje žiadosti už môžu zasielať. Žiadosti posielajte listovou formou, doporučene na adresu MO SRZ Podbrezová. Adresa: MO SRZ Podbrezová Kolkáreň 35 976 81 Podbrezová Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje: meno a priezvisko žiadateľa, adresa, telefónny kontakt a základnú organizáciu rybárskeho zväzu. Cena povolenia je 80€ a termín, do kedy treba svoju žiadosť zaslať, do 15.10.2018.

Zápisnica č.9 zo zasadnutia výboru zo dňa 28.08.2018

Zápisnica č.9 zo zasadnutia výboru zo dňa 28.08.2018

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO Peter Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny Bod č.1 – Kontrola úloh Všetky úlohy zo zápisu č 8 boli splnené až na bod č.2  ktorý sa presúva do zápisu č.9. Bod č.2 Predseda MO požiadal hospodára aby informoval o úhyne rýb na odchovnom zariadení dňa 18.08.2018  cca 70 kusov z dôvodov vysokej teploty vody a úbytku kyslíka . Do budúcna je potrebné znižovať kŕmne  dávky na minimum a pri vysokých teplotách ovzdušia prestať kŕmiť. T: priebežne Z: hospodár Bod č.3…

Read More Read More