Povolenia na lov hlavátky podunajskej 2021

Povolenia na lov hlavátky podunajskej 2021

MO SRZ Podbrezová oznamuje všetkým členom, ktorí majú záujem zakúpiť si povolenie na lov hlavátky podunajskej, že svoje žiadosti už môžu zasielať. Žiadosti posielajte listovou formou, doporučene, na adresu MO SRZ Podbrezová.

Adresa:
MO SRZ Podbrezová
Kolkáreň 6/11
976 81 Podbrezová

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje: meno a priezvisko žiadateľa, adresa, telefónny kontakt a základnú organizáciu rybárskeho zväzu. Termín, do kedy treba svoju žiadosť zaslať, je do 20.10.2021.