Hosťovacie povolenia

Hosťovacie povolenia

Hosťovacie povolenky vydávajú
Meno Adresa  Kontakt
 Ján Šteller  Čelno 410/46, Lopej 0903 524 114
 Ing. Jozef Ševčík  Šupková 46/8, Podbrezová 0903 248 502
 Peter Oroš  SNP 15, Nemecká 0908 605 499
 Anton Pavelka  Rybárske potreby Hronka, Rázusova 4, Brezno 048/611 12 64

 

Typ hosťovacej povolenky  Cena hosťovacej povolenky
   Kaprová denná 20€
 Kaprová týždená 40€
 Kaprová denná – cudzinci 20€
   Pstruhová denná 20€
   Lipňová denná 20€