Hosťovacie povolenia

Hosťovacie povolenia

Hosťovacie povolenky vydávajú
Meno Adresa  Kontakt
Ján Šteller Čelno 410/46, Lopej 0903 524 114
Ing. Jozef Ševčík Šupková 46/8, Podbrezová 0903 248 502
Peter Oroš SNP 15, Nemecká 0908 605 499
Rybárske potreby Hronka Rázusova 4, Brezno 048/611 12 64
Hotel Polianka (recepcia) Krpáčovo, 976 98 Lopej 0908 676 144
Rybárske potreby Úlovok Sládkovičova 78, Podbrezová 0905 879 892

 

ČLENOVIA SRZ
Typ hosťovacej povolenky  Cena hosťovacej povolenky
  Kaprová denná – dospelí 20€
Kaprová týždenná – dospelí 60€
Kaprová týždenná – deti (od 6 do 14 rokov) 5€
  Pstruhová denná – dospelí 25€
Pstruhová denná – deti (od 6 do 14 rokov) 3€
  Lipňová denná – dospelí 20€
Lipňová denná – deti (od 6 do 14 rokov) 3€

 

NEČLENOVIA SRZ
Typ hosťovacej povolenky  Cena hosťovacej povolenky
  Kaprová denná – dospelí 60€
Kaprová týždenná – dospelí 150€
Kaprová týždenná – deti (od 6 do 14 rokov) 10€
  Pstruhová denná – dospelí 40€
Pstruhová denná – deti (od 6 do 14 rokov) 10€
  Lipňová denná – dospelí 40€
Lipňová denná – deti (od 6 do 14 rokov) 10€