Riadne povolenia pre rok 2021

Riadne povolenia pre rok 2021

 Zápisné nového členaČlenské príspevky Štátne rybárske lístky
Dospelí50€32€1-ročný7€
Mládež
15-17r
5€17€3-ročný17€
Deti do 14r2€ Deti do 14r0€
Administratívny poplatok 3,- € platí každý člen MO SRZ Podbrezová starší ako 15 rokov (mládež a dospelí členovia).

Povolenia na vody pstruhové
Dospelí30€
Mládež 15-17r30€
Deti do 14r15€

Povolenia na vody kaprové
Dospelí50€
Mládež 15-17r50€
Deti do 14r14€
Zväzové povolenie dospelí40€
Zväzové povolenie mládež 15-17r40€
Zväzové povolenie deti do 14r10€

Povolenia na vody lipňové
Dospelí40€
Mládež 15-17r40€
Deti do 14r17€
Zväzové povolenie dospelí40€
Zväzové povolenie mládež 15-17r40€
Zväzové povolenie deti do 14r10€

  • Zväzové povolenie (kaprové, lipňové) je možné zakúpiť iba s príslušnou miestnou povolenkou zakúpenou v MO SRZ Podbrezová.
  • Dôchodca nad 70 rokov má nárok na 1 bezplatnú miestnu povolenku (ľubovolne).
  • Deti od 3 do 5 rokov majú kaprovú miestnu povolenku zadarmo.

Vydávanie povolenia:

Povolenia sa budú vydávať v kancelárii MO SRZ v Podbrezovej. Podmienkou pre vydávanie povolenia na rybolov je odovzdanie dokladov o úlovkoch do 15.01.2021 a uhradenie nedoplatkov za neodpracované brigády v roku 2020 (60 €). K zakúpeniu dokladov si prineste členský preukaz s vlepenou fotografiou a občiansky preukaz. Bez fotky nebudú doklady vydané!

Povolenia sa budú vydávať v dňoch:

  • 09.01.2021 v čase od 8:00 do 12:00 hod. kancelária MO SRZ Podbrezová /potrebné priniesť so sebou záznam o úlovkoch z roku 2019/
  • 13.02.2021 v čase od 8:00 do 12:00 hod. kancelária MO SRZ Podbrezová
  • 06.03.2021 v čase od 8:00 do 12:00 hod. kancelária MO SRZ Podbrezová
  • 20.03.2021 v čase od 8:00 do 12:00 hod. kancelária MO SRZ Podbrezová
  • 10.04.2021 v čase od 8:00 do 12:00 hod. kancelária MO SRZ Podbrezová

V uvedených časoch Vám v kancelárii MO SRZ Podbrezová bude k dispozícii pokladník MO Ing. Ševčík (v prípade otázok ho môžete kontaktovať na tel.č. 0903 248 502).

UPOZORNENIE: Povinnosťou každého člena MO SRZ Podbrezová, je zaplatiť si členské príspevky do 31. marca v bežnom roku ( § 6, ods.2 písm. a, Stanov SRZ).