Riadne povolenia

Riadne povolenia

Zápisné nového člena Členské príspevky Štátne rybárske lístky
Dospelí 50€ 32€ 1-ročný 7€
Mládež
15-17r
5€ 17€ 3-ročný 17€
Deti do 14r 2€ 1€ Deti do 14r 0€
Administratívny poplatok 3,- € platí každý člen MO SRZ Podbrezová starší ako 15 rokov (mládež a dospelí členovia).

 

Povolenia na vody pstruhové
Dospelí 40€
Mládež 15-17r 40€
Deti do 14r 15€

 

Povolenia na vody kaprové

Dospelí 40€
Mládež 15-17r 40€
Deti do 14r 14€
Zväzové povolenie dospelí 40€
Zväzové povolenie mládež 15-17r 40€
Zväzové povolenie deti do 14r 10€

 

Povolenia na vody lipňové

Dospelí 40€
Mládež 15-17r 40€
Deti do 14r 17€
Zväzové povolenie dospelí 40€
Zväzové povolenie mládež 15-17r 40€
Zväzové povolenie deti do 14r 10€

 

  • Zväzové povolenie (kaprové, lipňové) je možné zakúpiť iba s príslušnou miestnou povolenkou zakúpenou v MO SRZ Podbrezová.
  • Dôchodca nad 70 rokov má nárok na 1 bezplatnú miestnu povolenku (ľubovolne).
  • Deti od 3 do 5 rokov majú kaprovú miestnu povolenku zadarmo.

Vydávanie povolenia:

Povolenia sa budú vydávať v kancelárii MO SRZ v Podbrezovej. Podmienkou pre vydávanie povolenia na rybolov je odovzdanie dokladov o úlovkoch do 15.01.2020 a uhradenie nedoplatkov za neodpracované brigády v roku 2018 (60 € za 8 hod.). K zakúpeniu dokladov si prineste členský preukaz s vlepenou fotografiou a občiansky preukaz. Bez fotky nebudú doklady vydané!

Povolenia sa budú vydávať v dňoch:

  • 04.01.2020 v čase od 8:00 do 12:00 hod. kancelária MO SRZ Podbrezová /potrebné priniesť so sebou záznam o úlovkoch z roku 2019/
  • 15.02.2020 v čase od 8:00 do 12:00 hod. kancelária MO SRZ Podbrezová
  • 14.03.2020 v čase od 8:00 do 12:00 hod. kancelária MO SRZ Podbrezová
  • 28.03.2020 v čase od 8:00 do 12:00 hod. kancelária MO SRZ Podbrezová
  • 04.04.2020 v čase od 8:00 do 12:00 hod. kancelária MO SRZ Podbrezová

V uvedených časoch Vám v kancelárii MO SRZ Podbrezová bude k dispozícii pokladník MO Ing. Ševčík (v prípade otázok ho môžete kontaktovať na tel.č. 0903 248 502).

UPOZORNENIE: Povinnosťou každého člena MO SRZ Podbrezová, je zaplatiť si členské príspevky do 31. marca v bežnom roku ( § 6, ods.2 písm. a, Stanov SRZ).