Riadne povolenia

Riadne povolenia

Zápisné nového člena Členské príspevky Štátne rybárske lístky
Dospelí 50€ 23€ 1-ročný 7€
Mládež
15-17r
5€ 14€ 3-ročný 17€
Deti do 14r 2€ 0€ Deti do 14r 0€

 

Povolenia na vody pstruhové
Dospelí 33€
Mládež 15-17r 33€
Deti do 14r 15€

 

Povolenia na vody kaprové

Dospelí 37€
Mládež 15-17r 37€
Deti do 14r 14€
Zväzové povolenie dospelí 35€
Zväzové povolenie mládež 15-17r 35€
Zväzové povolenie deti do 14r 10€

 

Povolenia na vody lipňové

Dospelí, mládež 15-17r 35€
Zväzové povolenie 35€

 

Vydávanie povolenia:

Povolenia sa budú vydávať v kancelárii MO SRZ v Podbrezovej. Podmienkou pre vydávanie povolenia na rybolov je odovzdanie dokladov o úlovkoch do 15.01.2019 a uhradenie nedoplatkov za neodpracované brigády v roku 2018 (60 € za 8 hod.). K zakúpeniu dokladov si prineste členský preukaz s vlepenou fotografiou a občiansky preukaz. Bez fotky nebudú doklady vydané!

Povolenia sa budú vydávať v dňoch:

  • 05.01.2019 v čase od 8:00 do 12:00 hod. kancelária MO SRZ Podbrezová
  • 16.02.2019 v čase od 8:00 do 12:00 hod. kancelária MO SRZ Podbrezová
  • 09.03.2019 v čase od 8:00 do 12:00 hod. kancelária MO SRZ Podbrezová
  • 23.03.2019 v čase od 8:00 do 12:00 hod. kancelária MO SRZ Podbrezová
  • 13.04.2019 v čase od 8:00 do 12:00 hod. kancelária MO SRZ Podbrezová

V uvedených časoch Vám v kancelárii MO SRZ Podbrezová bude k dispozícii pokladník MO Ing. Ševčík (v prípade otázok ho môžete kontaktovať na tel.č. 0903 248 502).
UPOZORNENIE: Povinnosťou každého člena MO SRZ Podbrezová, je zaplatiť si členské príspevky do 31. marca v bežnom roku ( § 6, ods.2 písm. a, Stanov SRZ).