Riadne povolenia pre rok 2022

Riadne povolenia pre rok 2022

 Zápisné nového členaČlenská známkaAdministratívny poplatok
Dospelí50 €32 €3 €
Mládež (15-17r)5 €17 €3 €
Deti do 14r2 €
Administratívny poplatok 3 € platí každý člen MO SRZ Podbrezová vo veku od 15 rokov /mládež a dospelí členovia/. Poplatok je potrebné zaplatiť spolu s platbou za členské a povolenky – kód AP.

Povolenie na rybolov:Deti do 14 rokovMládež od 15 do 17 rokovDospelíKód povolenky
Pstruhová
15 €30 €30 €P
Kaprová miestna
14 €50 €50 €KM
Kaprová zväzová
10 €40 €40 €KZ
Lipňová miestna
17 €40 €40 €LM
Lipňová zväzová
 10 €40 €40 €LZ
Úhradu za členské a povolenia na rybolov žiadame realizovať len po 1.1.2022.

  • Zväzové povolenie (kaprové, lipňové) je možné zakúpiť iba s príslušnou miestnou povolenkou zakúpenou v MO SRZ Podbrezová.
  • Dôchodca nad 70 rokov /doba členstva 10. rokov v MO/ jedna miestna povolenka zdarma (podľa vlastného výberu).
  • Deti od 3 do 5 rokov majú kaprovú miestnu povolenku zadarmo.

Vydávanie povolenia:

Povolenia sa budú vydávať v kancelárii MO SRZ v Podbrezovej. Podmienkou pre vydávanie povolenia na rybolov je odovzdanie dokladov o úlovkoch do 15.01.2022 a uhradenie nedoplatkov za neodpracované brigády v roku 2020 (60 €). Pri výbere povolenia ste povinní predložiť členskú legitimáciu s fotografiou, platný štátny rybársky lístok a doklad o zaplatení /ústrižok zo šeku alebo výpis z IB/. Bez tohto Vám nebude vydaná povolenka a členská známka.

Povolenia sa budú vydávať v dňoch: 08.01.2022 /potrebné priniesť so sebou záznam o úlovkoch z roku 2021/, 12.02.2022, 5.3.2022, 19.03.2022, 9.04.2022 vždy od 8.00 hod do 12.00 hod a každý utorok v mesiacoch január-jún a každý nepárny utorok v mesiacoch júl-december od 12:30 – 15:30 hod.

V uvedených časoch Vám v kancelárii MO SRZ Podbrezová bude k dispozícii pokladník MO Ing. Ševčík (v prípade otázok ho môžete kontaktovať na tel.č. 0903 248 502).

UPOZORNENIE: Povinnosťou každého člena MO SRZ Podbrezová, je zaplatiť si členské príspevky do 31. marca v bežnom roku ( § 6, ods.2 písm. a, Stanov SRZ).