Výbor

Výbor

Miroslav Lang
Predseda
Milan Motyčka
Podpredseda
Milan Kobela
Tajomník
Zdeno Malček
Hl. hospodár
Radoslav Gibala
Pom. hospodár
Ing. Ivan Zemko
Účtovník
Ing. Jozef Ševčík
Pokladník
Peter Lihan
Čistota vôd
Roman Oroš
Vedúci ryb. stráže
Mgr. Patrik Piljar
Práca s mládežou
Peter Mikloško
Člen výboru