Vyjadrenie SRZ k prijatému uzneseniu členskej schôdze

Vyjadrenie SRZ k prijatému uzneseniu členskej schôdze

Slovenský rybársky zväz nám na základe emailovej žiadosti o vyjadrenie k prijatému uzneseniu členskej schôdze MO SRZ Podbrezová – usporiadanie každoročných „tréningových“ pretekov pre deti v mesiaci máj na VN Richtárovo systémom chyť a pusť bez sieťkovania úlovkov – poslal stanovisko, ktoré si môžete v plnom rozsahu pozrieť nižšie.