Členovia, ktorí majú záujem zakúpiť si povolenie na lov hlavátky podunajskej, svoje žiadosti už môžu zasielať do 20.10.2021.

Členovia, ktorí majú záujem zakúpiť si povolenie na lov hlavátky podunajskej, svoje žiadosti už môžu zasielať do 20.10.2021.