UPOZORNENIE ČLENOM MO SRZ, KTORÍ NEMAJÚ ODROBENÉ BRIGÁDY – ČLEN MO SI TÚTO BRIGÁDU MÔŽE ODROBIŤ AJ NIEKTORÝ DEŇ V TÝŽDNI (OD 27.07.2020) NA ODCHOVNÝCH KANÁLOCH.

UPOZORNENIE ČLENOM MO SRZ, KTORÍ NEMAJÚ ODROBENÉ BRIGÁDY – ČLEN MO SI TÚTO BRIGÁDU MÔŽE ODROBIŤ AJ NIEKTORÝ DEŇ V TÝŽDNI (OD 27.07.2020) NA ODCHOVNÝCH KANÁLOCH.