Výbor

Výbor

Predseda: Miroslav Lang

Podpredseda: Milan Motyčka

Tajomník: Mgr. Patrik Piljar

Hospodár: Zdeno Malček

Pomocný hospodár: Peter Mikloško

Účtovník: Ing. Ľuboš Žiak

Pokladník: Ing. Jozef Ševčík

Vedúci rybárskej stráže: Roman Oroš

Čistota vôd: Peter Lihan

Člen výboru: Radoslav Gibala

Člen výboru: Ing. Ivan Zemko