Informačný spravodaj pre rok 2024

Informačný spravodaj pre rok 2024

Vážení kolegovia, na stránke je zverejnený aktuálny informačný spravodaj platný pre rok 2024. Doporučujeme vám preštudovať si ho, pretože sa oproti roku 2023 niekoľko vecí mení. Spravodaj nájdete na odkaze: http://srzpodbrezova.sk/informacny-spravodaj-mo-srz-podbrezova-pre-rok-2022/ Samozrejme, ako každý rok, tak aj teraz, bude informačný…

Čitaj celé Čitaj celé

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

Výbor SRZ MO Podbrezová praje všetkým svojim členom a ich rodinám príjemné prežitie vianočných sviatkov, a v novom roku 2024 veľa zdravia, šťastia, úspechov a v neposlednom rade veľa príjemných chvíľ strávených pri vode.

Zápisnica č. V12/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 19. 12. 2023

Zápisnica č. V12/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 19. 12. 2023

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová. Poďakoval všetkým prítomným za vykonanú prácu v roku 2023 a poprial veľa zdravia do roku ďalšieho a veľa pracovných úspechov. Prítomní 7 členovia výboru podľa prezenčnej listiny: Miroslav…

Čitaj celé Čitaj celé

Zápisnica č. V11/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 21. 11. 2023

Zápisnica č. V11/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 21. 11. 2023

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová. Prítomní 9 členovia výboru podľa prezenčnej listiny: Miroslav Lang, Mgr. Patrik Piljar,   Milan Motyčka, Ing. Ivan Zemko, Ing. Jozef Ševčík, Peter Mikloško, Radoslav Gibala, Zdeno…

Čitaj celé Čitaj celé

Zápisnica č. V10/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 18. 10. 2023

Zápisnica č. V10/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 18. 10. 2023

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová. Prítomní 7 členovia výboru podľa prezenčnej listiny Miroslav Lang, Mgr. Patrik Piljar,   Milan Motyčka, Ing. Ivan Zemko, Ing. Jozef Ševčík, Peter Mikloško, Radoslav Gibala. Neprítomní…

Čitaj celé Čitaj celé

Oznam ohľadom pridelenia a výdaja povoleniek na lov hlavátky podunajskej.

Oznam ohľadom pridelenia a výdaja povoleniek na lov hlavátky podunajskej.

Informácia o pridelení povolenia bude oznámená len tým žiadateľom, ktorým NEBOLO PRIDELENÉpovolenie. Kto má schválené povolenie mu nebude zaslané oznámenie.Informáciu dostanú formou SMS na mobilný telefón, alebo správou na e-mailovú adresu do pondelka23.10.2023.Predaj povolení sa uskutoční v kancelárii SRZ MO Podbrezová ,…

Čitaj celé Čitaj celé