Zápisnica č. V10/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 18. 10. 2023

Zápisnica č. V10/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 18. 10. 2023

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová. Prítomní 7 členovia výboru podľa prezenčnej listiny Miroslav Lang, Mgr. Patrik Piljar,   Milan Motyčka, Ing. Ivan Zemko, Ing. Jozef Ševčík, Peter Mikloško, Radoslav Gibala. Neprítomní…

Čitaj celé Čitaj celé

Oznam ohľadom pridelenia a výdaja povoleniek na lov hlavátky podunajskej.

Oznam ohľadom pridelenia a výdaja povoleniek na lov hlavátky podunajskej.

Informácia o pridelení povolenia bude oznámená len tým žiadateľom, ktorým NEBOLO PRIDELENÉpovolenie. Kto má schválené povolenie mu nebude zaslané oznámenie.Informáciu dostanú formou SMS na mobilný telefón, alebo správou na e-mailovú adresu do pondelka23.10.2023.Predaj povolení sa uskutoční v kancelárii SRZ MO Podbrezová ,…

Čitaj celé Čitaj celé

Zápisnica č. V9/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 28. 08. 2023

Zápisnica č. V9/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 28. 08. 2023

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová. Prítomní 8 členovia výboru podľa prezenčnej listiny Miroslav Lang, Mgr. Patrik Piljar,  Zdeno Malček, Milan Motyčka, Ing. Jozef Ševčík, Peter Mikloško, Radoslav Gibala, Milan Kobela….

Čitaj celé Čitaj celé

Zápisnica č. V8/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 27. 06. 2023

Zápisnica č. V8/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 27. 06. 2023

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová. Prítomní 6 členovia výboru podľa prezenčnej listiny Miroslav Lang, Mgr. Patrik Piljar,  Peter Mikloško, Roman Oroš, Peter Lihan, Milan Motyčka, teda výbor bol uznášaniaschopný. Neprítomní…

Čitaj celé Čitaj celé

Zápisnica č. V6/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 23. 05. 2023

Zápisnica č. V6/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 23. 05. 2023

Zasadnutie otvoril a riadil podpredseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová. Prítomní 5 členovia výboru: Milan Motyčka Miroslav, Ing. Jozef Ševčík, Roman Oroš, Zdeno Malček, Radoslav Gibala, teda výbor nebol uznášaniaschopný. Neprítomní ospravedlnení: Mgr. Patrik Piljar,…

Čitaj celé Čitaj celé