Pozvánka na riadnu členskú schôdzu

Pozvánka na riadnu členskú schôdzu

Pozývame Vás na riadnu členskú schôdzu MO SRZ Podbrezová, ktorá sa uskutoční dňa 22.4.2022 o 15.00 hod. v Dome kultúry ŽP a.s. Podbrezová s nasledujúcim programom: Otvorenie Voľba pracovného predsedníctva Voľba mandátovej komisie Voľba návrhovej komisie Voľba volebnej komisie Správa mandátovej komisie Správa…

Čitaj celé Čitaj celé