Upozornenie pre členov MO SRZ Podbrezová

Upozornenie pre členov MO SRZ Podbrezová

Zmenou zákona o rybárstve 216/2018 a Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky    došlo  k zmene začiatku kaprovej sezóny § 11 „ denný čas lovu“ jún až október od 00:00 h do 24:00 h. Už pred začiatkom lovu na kaprových vodách sa niektorý naši členovia nemiestne správali hlavne na VN Hnusno I. kde došlo k hádkam a aj fyzickým útokom jednotlivých členov MO SRZ Podbrezová. Miestna organizácia SRZ Podbrezová dôrazne upozorňuje všetkých členov MO / ako sa majú správať počas rybolovu je dané Stanovami SRZ a Zákonom…

Read More Read More

Zápisnica č. 7 zo zasadnutia výboru zo dňa 25.06.2019

Zápisnica č. 7 zo zasadnutia výboru zo dňa 25.06.2019

Prítomní podľa prezenčnej listiny. Zasadnutie otvoril a riadil podpredseda MO Ing. Vladimír Vajs. Bod. č. 1 – Kontrola úloh Všetky úlohy zo zápisu č. 6 boli splnené. Bod č. 2 – Zhodnotenie pretekov Richtárová rotačka Člen výboru zodpovedný za riadenie krúžkov mladých rybárov Mgr. Patrik Piljar zhodnotil preteky na veľmi dobrej úrovni. Zhodnotenie pretekov bude aj na stránke časopisu Slovenský rybár príspevok zabezpečia vedúci krúžkov „ Uhrík, Barla, Piljar“ Z: v texte Bod č. 3 Hospodár podal ústnu správu o zarybňovaní. Zarybňovanie…

Read More Read More

TERAZ.SK: V kauze zmluvy rybárskeho zväzu má prokurátor podozrenie zo zločinov

TERAZ.SK: V kauze zmluvy rybárskeho zväzu má prokurátor podozrenie zo zločinov

Osem funkcionárov rybárskych organizácií z Trenčianskeho kraja podalo 27. mája na Krajskú prokuratúru v Žiline oznámenie vo veci podozrenia na spáchanie trestného činu. Slovenský rybársky zväz (SRZ) predal žilinskej spoločnosti MW Solutions areál rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici za viac ako 3,4 milióna eur. Majetok má už spoločnosť na liste vlastníctva, SRZ však stále nemá peniaze za predaj. Podľa viceprezidenta SRZ za Trenčiansky kraj Jozefa Lauša podpísali štatutári SRZ (tajomník Rady SRZ Ľuboš Javor a bývalý prezident SRZ Rudolf Boroš) v novembri minulého roku, deň…

Read More Read More

Komentár k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu

Komentár k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu

Vážení rybári, dňom 1. januára 2019 vstúpil do účinnosti zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a  jeho vykonávací predpis č. 216/2018 Z. z. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti nových predpisov pribúdali denne otázky týkajúce sa jednotlivých ustanovení. SRZ sa obrátil na MŽP SR troma žiadosťami o komentár zo dňa 18. januára 2019, ktoré si môžete prezrieť nižšie. Predmetný komentár je zverejnený aj na webovej stránke MŽP SR. Žiadosť o komentár k ustanoveniam zákona o rybárstve týkajúceho sa lovu na povolenie na lov hlavátky Žiadosť o komentár…

Read More Read More

Zápisnica č. 6 zo zasadnutia výboru zo dňa 24.05.2019

Zápisnica č. 6 zo zasadnutia výboru zo dňa 24.05.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny  Kontrola úloh: všetky úlohy zo zápisu č.5 boli splnené. Bod č. 1 Tajomník zhodnotil preteky v LRÚ ktoré sa konali na VN Hnusno 1  usporiadané podľa plánu práce. Požiadal členov výboru aby prezentovali pripomienky, alebo návrhy   čo by bolo dobré zmeniť do budúcna. Preteky sa organizovali tak ako každý rok o pohár starostu obce Podbrezová kde starosta obce Podbrezová Mgr. Ladislav Kardhordo pri vyhlasovaní výsledkov odovzdával poháre víťazom. Bod č. 2 Tajomník…

Read More Read More