Úradné hodiny v kancelárii MO SRZ Podbrezová

Úradné hodiny v kancelárii MO SRZ Podbrezová

Úradné hodiny v kancelárii MO SRZ Podbrezová: Január až jún: každý utorok od 12:30 do 15:30 hod. Júl až december: utorok v nepárnom týždni od 12:30 do 15:30 hod. Okrem administratívnych úkonov organizácie bude možné:  zakúpenie hosťovacích povoleniek na rybolov,  podávanie žiadostí o členstvo a prerušenie členstva,  nahlasovanie zmeny kontaktných údajov,  výdaj členských známok a povoleniek na rybolov. Členovia MO SRZ Podbrezová, ktorí si boli vyzdvihnúť povolenky na rok 2019 v mesiaci január, si môžu prísť prevziať  najnovší zákon a…

Read More Read More

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia výboru zo dňa 29.01.2019

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia výboru zo dňa 29.01.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO p. P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Najbližšie zasadnutie bude podľa plánu práce 26.02. 2019 v kancelárii MO. Bod č.1 Kontrola úloh Všetky úlohy zo zápisu č.1. zo zasadnutia predsedníctva boli splnené. Bod č.2 Tajomník predložil plány práce výboru a jednotlivých komisii pre rok 2019. Výbor predložené plány práce zobral na vedomie. Z: predseda MO T: v texte Bod č.3 Tajomník informoval výbor o doručení nového Zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky MŽP Slovenskej republiky ktoré sú účinné od 01.01.2019 ako aj…

Read More Read More

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 04.01.2019

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 04.01.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO p. P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Bod č. 1 Tajomník predniesol návrh na inventarizačnú komisiu v zložení. Predseda:     Ing. ĽubošŽiak Členovia:      Oroš P., Štellér Ján, Potočár František   KK Bod č. 2 Tajomník predniesol návrh na plán práce zasadnutia výboru a predsedníctva pre rok 2019. Predsedníctvo návrh doporučilo výboru schváliť. Bod č. 3 Tajomník požiadal predsedníctvo o návrh na termín úvodných pohovorov žiadateľov o vstup do MO SRZ Podbrezová takto:  školenie 18.01.2019 tj v piatok o 15:30 hod. Predsedníctvo…

Read More Read More

Informačný spravodaj MO SRZ Podbrezová pre rok 2019

Informačný spravodaj MO SRZ Podbrezová pre rok 2019

1. CENY POVOLENÍ A ČLENSKEJ ZNÁMKY PRE ROK 2019 Zápisné nového člena Členská známka Dospelí 50€ 26€ Mládež (15-17r) 5€ 17€ Deti do 14r 2€ 0€   Poplatok za prestup do MO SRZ Podbrezová z inej  organizácie –  50,- €   Povolenie na rybolov: Deti do 15 rokov Mládež od 15 do 17 rokov Dospelí Kód povolenky Pstruhová 15 € 37 € 37 € P Kaprová miestna 14 € 37 € 37 € KM Kaprová zväzová 10 € 40 € 40…

Read More Read More