Zápisnica č.10 zo zasadnutia výboru zo dňa 25.09.2018

Zápisnica č.10 zo zasadnutia výboru zo dňa 25.09.2018

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Bod č.1 Kontrola úloh, všetky úlohy zo zápisu č.9. boli splnené až na úlohu č.2. Bod č.2 Predseda vyzval T. Benedika aby informoval výbor o založení krúžku mladých rybárov pri ZŠ Valaská ktorý začal pracovať od septembra pod vedením T. Benedika a S. Vaníka. Tajomník požiadal koordinátora Mgr. P. Piljara o zaregistrovanie krúžku a spoluprácu s vedením ktoré eviduje 36 uchádzačov. T: priebežne Z: v texte Bod č.3 Tajomník informoval výbor o došlej pozvánke na meno tajomníka…

Read More Read More

Žiadosť na lov hlavátky pre rok 2018

Žiadosť na lov hlavátky pre rok 2018

MO SRZ Podbrezová oznamuje všetkým členom, ktorí majú záujem zakúpiť si povolenie na lov hlavátky podunajskej, že svoje žiadosti už môžu zasielať. Žiadosti posielajte listovou formou, doporučene na adresu MO SRZ Podbrezová. Adresa: MO SRZ Podbrezová Kolkáreň 35 976 81 Podbrezová Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje: meno a priezvisko žiadateľa, adresa, telefónny kontakt a základnú organizáciu rybárskeho zväzu. Cena povolenia je 80€ a termín, do kedy treba svoju žiadosť zaslať, do 15.10.2018.

Zápisnica č.9 zo zasadnutia výboru zo dňa 28.08.2018

Zápisnica č.9 zo zasadnutia výboru zo dňa 28.08.2018

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO Peter Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny Bod č.1 – Kontrola úloh Všetky úlohy zo zápisu č 8 boli splnené až na bod č.2  ktorý sa presúva do zápisu č.9. Bod č.2 Predseda MO požiadal hospodára aby informoval o úhyne rýb na odchovnom zariadení dňa 18.08.2018  cca 70 kusov z dôvodov vysokej teploty vody a úbytku kyslíka . Do budúcna je potrebné znižovať kŕmne  dávky na minimum a pri vysokých teplotách ovzdušia prestať kŕmiť. T: priebežne Z: hospodár Bod č.3…

Read More Read More

Zápisnica č.8 zo zasadnutia výboru zo dňa 26.06. 2018

Zápisnica č.8 zo zasadnutia výboru zo dňa 26.06. 2018

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO Peter Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Bod č.1 – Kontrola úloh Všetky úlohy zo zápisu č.7. boli splnené až na úlohy č. 1. a č.8 ktoré sa presúvajú na budúce zasadnutie výboru. Bod č.2 Predseda MO informoval výbor o pretekoch krúžkov mladých rybárov „Richtárova rotačka“ bude potrebné  pripraviť krátku správu a spolu s výsledkovou listinou zaslať na mail tajomníka. T: najbližší výbor Z: predseda MO Bod č.3 Predseda požiadal hospodára o návrhu ďalšieho zarybnenia Pd VN Richtárovo takto: Pd…

Read More Read More

Zápisnica č.7 zo zasadnutia výboru zo dňa 29.05. 2018

Zápisnica č.7 zo zasadnutia výboru zo dňa 29.05. 2018

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO  P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Bod č.1 – Kontrola úloh Všetky úlohy zo zápisu č. 6 boli splnené až na úlohu č.2. o stretnutí RS ktoré sa malo uskutočniť 25.05. 2018. Stretnutie sa uskutoční v termíne  podľa návrhu vedúceho RS. T: v texte Z: vedúci RS Bod č.2 Tajomník informoval výbor o požiadavke zarybniť Pp revír Hron MO Brezno. Cenová ponuka bola zaslaná na MO Brezno. Požiadavka MO Brezno je: za 4 000 € Pp a za 1 000 € Pd….

Read More Read More