Informačný spravodaj MO SRZ Podbrezová pre rok 2019

Informačný spravodaj MO SRZ Podbrezová pre rok 2019

1. CENY POVOLENÍ A ČLENSKEJ ZNÁMKY PRE ROK 2019 Zápisné nového člena Členská známka Dospelí 50€ 26€ Mládež (15-17r) 5€ 17€ Deti do 14r 2€ 0€   Poplatok za prestup do MO SRZ Podbrezová z inej  organizácie –  50,- €   Povolenie na rybolov: Deti do 15 rokov Mládež od 15 do 17 rokov Dospelí Kód povolenky Pstruhová 15 € 37 € 37 € P Kaprová miestna 14 € 37 € 37 € KM Kaprová zväzová 10 € 40 € 40…

Read More Read More

Zápisnica č.12 zo zasadnutia výboru zo dňa 27.11.2018

Zápisnica č.12 zo zasadnutia výboru zo dňa 27.11.2018

Zasadnutie otvoril a riadil tajomník MO M. Kobela. V úvode ospravedlnil predsedu MO P. Oroša za neúčasť na výbore zo zdravotných dôvodov. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Bod č. 1 – Kontrola úloh Všetky úlohy zo zápisu č. 11 boli splnené Bod č.2 Tajomník MO vyzval hosťa M. Gallu aby predniesol žiadosť  na usporiadanie pretekov v roku 2019 na VN Krpáčovo. Výbor žiadosť zobral na vedomie, žiadosti sa podrobne  bude venovať na zasadnutí v roku 2019. Z: výbor T: v texte Bod č.3 Tajomník informoval výbor o nesplnení…

Read More Read More

Chráňme si svoj majetok

Chráňme si svoj majetok

Vážení rybári, aby sa splnila litera zákona, zlúžia oznamovacie tabule. Tie treba vyrobiť, zaplatiť, osadiť… A nájdu sa medzi nami takí, ktorí si nevážia ani prácu ani peniaze členov našej organizácie a poškodzujú náš majetok, čím sa dopúšťajú priestupku. CHRÁŇME SI SVOJ MAJETOK!

Zápisnica č.10 zo zasadnutia výboru zo dňa 25.09.2018

Zápisnica č.10 zo zasadnutia výboru zo dňa 25.09.2018

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Bod č.1 Kontrola úloh, všetky úlohy zo zápisu č.9. boli splnené až na úlohu č.2. Bod č.2 Predseda vyzval T. Benedika aby informoval výbor o založení krúžku mladých rybárov pri ZŠ Valaská ktorý začal pracovať od septembra pod vedením T. Benedika a S. Vaníka. Tajomník požiadal koordinátora Mgr. P. Piljara o zaregistrovanie krúžku a spoluprácu s vedením ktoré eviduje 36 uchádzačov. T: priebežne Z: v texte Bod č.3 Tajomník informoval výbor o došlej pozvánke na meno tajomníka…

Read More Read More

Žiadosť na lov hlavátky pre rok 2018

Žiadosť na lov hlavátky pre rok 2018

MO SRZ Podbrezová oznamuje všetkým členom, ktorí majú záujem zakúpiť si povolenie na lov hlavátky podunajskej, že svoje žiadosti už môžu zasielať. Žiadosti posielajte listovou formou, doporučene na adresu MO SRZ Podbrezová. Adresa: MO SRZ Podbrezová Kolkáreň 35 976 81 Podbrezová Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje: meno a priezvisko žiadateľa, adresa, telefónny kontakt a základnú organizáciu rybárskeho zväzu. Cena povolenia je 80€ a termín, do kedy treba svoju žiadosť zaslať, do 15.10.2018.