Predaj povoleniek na lov hlavátky

Predaj povoleniek na lov hlavátky

Predaj povoleniek na lov hlavátky sa uskutoční v týchto termínoch Streda 27.10. 2021    –  od 17.30  do 18.30 Štvrtok 28.10.2021    –  od 9.00    do  10.00 Piatok  29.10.2021     – od  9.00   do   10.00 Sobota 30.10.2021    –  od 17.30  do  18.30 Nedeľa 31.10.2021   …

Čitaj celé Čitaj celé

Sanácia priesakov VN Hnusno I

Sanácia priesakov VN Hnusno I

Vážení členovia, oddelenie prípravy a realizácie stavieb odboru technického a investičného rozvoja ŽP, a.s. nás informovalo, že na sanácii priesakov na VN Hnusno I budú prebiehať ešte v budúcom týždni práce na utesnení návodného svahu hrádze. (t.j v 43. týždni 2021). Práce budú ukončené…

Čitaj celé Čitaj celé

Zákaz lovu rýb počas mimoriadnej udalosti – rozšírenie zoznamu dotknutých revírov

Zákaz lovu rýb počas mimoriadnej udalosti – rozšírenie zoznamu dotknutých revírov

Slovenský rybársky zväz ako užívateľ rybárskych revírov dotknutých plánovanou mimoriadnou manipuláciou na sústave vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros v zmysle § 22 zákona č.216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)…

Čitaj celé Čitaj celé