FSK - Kýčera

Vystúpenie v ...

Test

A toto je pokus kde píšem ďalej to čo potrebujeme!

Čo chystáme?

Folklórny festival

Moderný prístup

A toto je pokus kde píšem ďalej to čo potrebujeme!

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Podbrezová


AKTUÁLNE !!!

16.10.2017 Odpredaj garáží v Podbrezovej

Výbor MO SRZ žiada záujemcov o odkúpenie 2 ks garáží v Podbrezovej na Šupkovej ulici, aby svoje žiadosti o odkúpenie posielali na adresu miestnej organizácie. Kontakt: 0910984013.

 

16.10.2017 Brigáda Richtárovo

Dňa 21.10.2017 sa uskutoční brigáda v okolí VN Richtárovo. Zraz je o 7:30 na odchovných kanáloch. Priniesť si treba čižmy, sekery, pilky. Kontakt: 0903524114.

 

19.9.2017 Žiadosti na lov hlavátky

Žiadosti na lov hlavátky je potrebné zaslať na adresu MO SRZ Poddbrezová do 15.10.2017. V žiadosti je potrebné uviesť meno, adresu a telefonický kontakt.

 

13.9.2017 Krúžok mladých rybárov Podbrezová

Prvé stretnutie sa uskutoční 26.9.2017 o 15:00 pred Základnou školou v Podbrezovej.

 

18.1.2017 Krúžky mladých rybárov

Pod MO SRZ fungujú dva krúžky: v BRUSNE (kontakt p.Lamper – 0948 833 352), v Podbrezovej (kontakt p.Piljar – 0905 871 460, p.Turňa – 0949 519 848). Povinnosťou mladého rybára vo veku 6-14 rokov je byť registrovaný v krúžku. Prihlášku nájdete TU.

 

10.1.2017 Informačný spravodaj 2017

Informačný spravodaj nájdete TU

 

15.8.2017 REKLAMNÝ PARTNER.

KOBOK spol. s r.o.

28.4.2016 REKLAMNÝ PARTNER.

ŽP Informatika s.r.o.