Zápisnica č. V8/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 27. 06. 2023

Zápisnica č. V8/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 27. 06. 2023

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová. Prítomní 6 členovia výboru podľa prezenčnej listiny Miroslav Lang, Mgr. Patrik Piljar,  Peter Mikloško, Roman Oroš, Peter Lihan, Milan Motyčka, teda výbor bol uznášaniaschopný. Neprítomní…

Čitaj celé Čitaj celé

Zápisnica č. V6/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 23. 05. 2023

Zápisnica č. V6/2023 zo zasadnutia výboru zo dňa 23. 05. 2023

Zasadnutie otvoril a riadil podpredseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová. Prítomní 5 členovia výboru: Milan Motyčka Miroslav, Ing. Jozef Ševčík, Roman Oroš, Zdeno Malček, Radoslav Gibala, teda výbor nebol uznášaniaschopný. Neprítomní ospravedlnení: Mgr. Patrik Piljar,…

Čitaj celé Čitaj celé