Riadne povolenia pre rok 2024

Riadne povolenia pre rok 2024

 Zápisné nového členaČlenská známkaAdministratívny poplatok
Dospelí80 €38 €3 €
Mládež (15-17r)5 €17 €3 €
Deti do 14r2 €1 €0 €
Administratívny poplatok 3 € platí každý člen MO SRZ Podbrezová vo veku od 15 rokov /mládež a dospelí členovia/. Poplatok je potrebné zaplatiť spolu s platbou za členské a povolenky – kód AP.

Povolenie na rybolov:Deti do 14 rokovMládež od 15 do 17 rokovDospelíDospelí – zvýhodneníKód povolenky
Pstruhová
15 €33 €33 €23 €P
Kaprová miestna
14 €60 €60 €40 €KM
Kaprová zväzová
15 €75 €75 €75 €KZ
Lipňová miestna
17 €50 €50 €30 €LM
Lipňová zväzová
 10 €70 €70 €70 €LZ
Úhradu za členské a povolenia na rybolov žiadame realizovať len po 1.1.2024.

  • Zväzové povolenie (kaprové, lipňové) je možné zakúpiť iba s príslušnou miestnou povolenkou zakúpenou v MO SRZ Podbrezová.
  • Dospelí – zvýhodnená kategória : Dôchodcovia od 70 rokov /doba členstva min. 10. rokov v MO/ a ženy od 18 rokov.
  • Dospelí – bez zvýhodnenia : Členovia od 18 rokov do 69 rokov.
  • Deti od 3 do 5 rokov majú kaprovú miestnu povolenku zadarmo.

Vydávanie povolenia:

Povolenia sa budú vydávať v kancelárii MO SRZ v Podbrezovej. Podmienkou pre vydávanie povolenia na rybolov je odovzdanie dokladov o úlovkoch do 15.01.2024 a uhradenie nedoplatkov za neodpracované brigády v roku 2023 (60 €). Pri výbere povolenia ste povinní predložiť členskú legitimáciu s fotografiou, platný štátny rybársky lístok a doklad o zaplatení /ústrižok zo šeku alebo výpis z IB/. Bez tohto Vám nebude vydaná povolenka a členská známka.

Povolenia sa budú vydávať v dňoch: 13.01.2024 /potrebné priniesť so sebou záznam o úlovkoch z roku 2023/, 17.02.2024, 16.3.2024, 06.04.2024 vždy od 8.00 hod do 12.00 hod a každý utorok v mesiacoch január-jún a každý nepárny utorok v mesiacoch júl-december od 12:30 – 15:30 hod.

V uvedených časoch Vám v kancelárii MO SRZ Podbrezová bude k dispozícii pokladník MO Ing. Ševčík (v prípade otázok ho môžete kontaktovať na tel.č. 0903 248 502).

UPOZORNENIE: Povinnosťou každého člena MO SRZ Podbrezová, je zaplatiť si členské príspevky do 31. marca v bežnom roku ( § 6, ods.2 písm. a, Stanov SRZ).