Pomôžme si navzájom

Pomôžme si navzájom

Vážení členovia SRZ MO Podbrezová Tak ako vlani, aj tento rok je možné získať miestne povolenie prakticky zadarmo. Výbor SRZ MO Podbrezová schválil pre členov, ktorí odovzdajú (venujú) 2% z dane fyzických osôb v hodnote prevyšujúcej 150€, odmenu rovnajúcu sa…

Čitaj celé Čitaj celé

Zápisnica č. V2/2024 zo zasadnutia výboru zo dňa 13. 02. 2024

Zápisnica č. V2/2024 zo zasadnutia výboru zo dňa 13. 02. 2024

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová. Prítomní 9 členovia výboru podľa prezenčnej listiny: Miroslav Lang, Mgr. Patrik Piljar,   Milan Motyčka, Ing. Ivan Zemko, Ing. Jozef Ševčík, Roman Oroš, Peter Mikloško, Ing….

Čitaj celé Čitaj celé

Zápisnica č. V1/2024 zo zasadnutia výboru zo dňa 09. 01. 2024

Zápisnica č. V1/2024 zo zasadnutia výboru zo dňa 09. 01. 2024

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová. Predseda privítal kooptovaného člena výboru Ing. Ľuboša Žiaka. Poprial všetkým členom veľa úspechov a elánu do práce v roku 2024. Prítomní 7 členovia výboru podľa prezenčnej listiny:…

Čitaj celé Čitaj celé

Informačný spravodaj pre rok 2024

Informačný spravodaj pre rok 2024

Vážení kolegovia, na stránke je zverejnený aktuálny informačný spravodaj platný pre rok 2024. Doporučujeme vám preštudovať si ho, pretože sa oproti roku 2023 niekoľko vecí mení. Spravodaj nájdete na odkaze: http://srzpodbrezova.sk/informacny-spravodaj-mo-srz-podbrezova-pre-rok-2022/ Samozrejme, ako každý rok, tak aj teraz, bude informačný…

Čitaj celé Čitaj celé

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

Výbor SRZ MO Podbrezová praje všetkým svojim členom a ich rodinám príjemné prežitie vianočných sviatkov, a v novom roku 2024 veľa zdravia, šťastia, úspechov a v neposlednom rade veľa príjemných chvíľ strávených pri vode.