Pozvánka na VČS

Pozvánka na VČS

SRZ MO Podbrezová Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 09.07.2021 /piatok/ o 15:00 hod. v kinosále Domu kultúry ŽP Podbrezová, a.s.. Vstup bude umožnený členom s členským preukazom a vzhľadom na trvajúcu pandemickú situáciu je povinné aj…

Čitaj celé Čitaj celé