Revíry

Revíry

ZOZNAM REVÍROV MO SRZ PODBREZOVÁ
(podľa miestneho rybárskeho poriadku platného od.1.1.2016)

Bystrianka č.1
Čislo revíru: 3-0330-4-1  
Charakter: 
lososový P.p  
Účel: 
lovný
Popis: Potok Bystrianka (Štiavnička) od ústia do rieky Hron pri obci Podbrezová po ústie potoka Štiavnica a potok Štiavnica od ústia po pramene.

VN Richtárovo
Číslo revíru: 3-5670-4-1  
Charakter: 
lososový P.p
Účel: 
lovný
Popis: Vodná plocha nádrže Richtárovo (Horná Lehota) na potoku Hnusné pri obci Horná Lehota.

Jasenský potok
Číslo revíru: 3-1340-4-1 
Charakter: 
lososový P.p
Účel: 
lovný
Popis: Jasenský potok od ústia do Hrona pri obci Predajná po pramene.

Vajskovský potok
Číslo revíru: 3-4740-4-1 
Charakter: 
lososový P.p
Účel: 
lovný
Popis: Vajskovský potok od ústia do Hrona v obci Podbrezová časť Lopej po pramene.

Brusnianka
Číslo revíru: 3-0290-4-1 
Charakter: 
lososový P.p
Účel: 
lovný
Popis: Potok Brusnianka od ústia do Hrona v obci Brusno po pramene.

Čelno
Číslo revíru: 3-0500-4-2
Charakter: 
lososový P.p
Účel: 
chovný
Popis: Potok Čelno (Predajnianské) od ústia do Hrona v Podbrezovej , časť Lopej po pramene s prítokom Malé Čelno  (Lopejské Čelno).

Veľký Grapeľ
Číslo revíru: 3-4840-4-2
Charakter: 
lososový P.p
Účel: 
chovný
Popis: Potok Veľký Grapeľ od ústia do Hrona v Podbrezovej ,časť Lopej  po pramene

Borovský potok
Číslo revíru: 3-0260-4-2
Charakter: 
lososový P.p
Účel: 
chovný
Popis: Borovský potok od ústia do Hrona v obci Medzibrod po pramene.

Bystré
Číslo revíru: 3-0260-4-2
Charakter: 
lososový P.p
Účel: 
chovný
Popis: Potok Bystré od ústia  do Hrona v obci Nemecká časť Dubová po pramene.

Kostolný potok
Číslo revíru:
3-0260-4-2
Charakter: 
lososový P.p
Účel: 
chovný
Popis: Kostolný potok od ústia do Hrona v obci Nemecká časť Dubová po pramene.

Vyvieranica
Číslo revíru: 3-0260-4-2
Charakter: 
lososový P.p
Účel: 
chovný
Popis: Potok Vyvieranica od ústia do Hrona v obci Medzibrod po vyvieračku. 

Vážna
Číslo revíru: 3-4800-4-2   
Charakter: 
lososový P.p
Účel: 
chovný
Popis: Potok Vážna (Hiadeľ) od ústia do Hrona pri obci Hiadeľ po pramene.

Hnusné
Číslo revíru: 3-09040-4-2  
Charakter: 
lososový P.p
Účel: 
chovný
Popis: Potok Hnusné od ústia do Hrona po VN Tajch, od ústia do VN Tajch po VN Hnusno1, od ústia do VN Hnusno1 po VN Richtárovo, od ústia do VN Richtárovo po pramene s ľavostranným prítokom Suchý potok.

Čierný Hron č.1.
Číslo revíru: 3-0560-6-4  
Charakter: 
lososový Li,Hl,
Účel: 
lovný, chyť a pusť
Popis: Čiastkové povodie Čierného Hrona od ústia do Hrona v obci Valaská po ústie potoka Osrblianka  v obci Hronec Revír vyňatý zo zväzového povolenia, platí len miestné a hosťovacie povolenie

Hron č.10 a
Číslo revíru: 3-1120-6-1  
Charakter: 
lososový Li,Hl,
Účel: 
lovný
Popis: Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Hutná (Ľubietovský potok) pri obci Lučatín. Po cestný most na Chvatimechu.

Hron č.10 b
Číslo revíru: 3-1121-6-4    
Charakter: 
lososový Li,Hl,
Účel: 
lovný, chyť a pusť
Popis: Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta na Chvatimechu po ústie potoka Čachovo pri poľnohospodárskej škole pod Breznom. Časť revíru vyňatý zo zväzového povolenia, platí len miestné a hosťovacie povolenie

VN Krpáčovo
Číslo revíru: 3-5220-1-1    
Charakter: 
kaprový
Účel: 
lovný
Popis: Vodná plocha nádrže v oblasti rekreačného strediska Krpačovo pri obci Horná Lehota.

VN Hnusno 1
Číslo revíru: 3-5050-1-1
Charakter: 
kaprový
Účel: 
lovný
Popis: Vodná plocha nádrže na potoku Hnusné pri obci Horná Lehota.

VN Tajch ( Podbrezová)
Číslo revíru: 3-5820-1-1      
Charakter: 
kaprový
Účel: 
lovný
Popis: Vodná plocha nádrže na potoku Hnusné pri obci Horná Lehota.

 

Číslovanie revírov: Prvé číslo vyjadruje oblasť (kraj), nasleduje tzv. vlastné číslo revíru, ďalšie číslo v poradí vyjadruje charakter revíru a posledné jeho účel.

Oblasť: 1 Bratislavská 2 Zapadoslovenská 3 Stredoslovenská 4 Východoslovenská

Charakter: 1 kaprový 2 kaprový (s výskytom hlavátky) 3 lososový 4 lososvý pstruhový 5 lososový lipňový 6 lososový lipňový (s výskytom hlavátky)

Účel: 1 lovný 2 chovný 3 CHRO (chránená rybia oblasť) 4 CHAP 5 lovný – komercia 6 chovný komercia 7 vypustený