Na základe prijatého uznesenia RADY SRZ (predĺženie termínu konania VČS OZ SRZ do konca septembra 2022), členovia výboru elektronickým hlasovaním schválili zrušenie termínu konania VČS, ktorá sa mala uskutočniť dňa 18.03.2022. O termíne konania VČS budete včas informovaní.

Na základe prijatého uznesenia RADY SRZ (predĺženie termínu konania VČS OZ SRZ do konca septembra 2022), členovia výboru elektronickým hlasovaním schválili zrušenie termínu konania VČS, ktorá sa mala uskutočniť dňa 18.03.2022. O termíne konania VČS budete včas informovaní.