Browsed by
Kategória: SRZ

OZNAM SRZ: Nedodanie násady kapra v požadovanom termíne

OZNAM SRZ: Nedodanie násady kapra v požadovanom termíne

Slovenský rybársky zväz ako dodávateľ Vami objednanej násady kapra rybničného K3, sa Vám chce touto cestou ospravedlniť za oneskorené dodanie násady. Dodanie násady v oneskorenom termíne bolo spôsobené extrémne teplým počasím v jesennom období. Pre extrémne teplé počasie na jeseň bolo presunutých 6 veľkých výlovov rybníkov a preto došlo k zahusteniu ostatných výlovov. Slovenský rybársky zväz disponuje viacerými špeciálmi na prevoz rýb, ale ani nasadenie všetkých nepostačovalo na uspokojenie požiadaviek na rozvoz rýb. Slovenský rybársky zväz spraví nápravu pri plánovaní…

Read More Read More

Komentár k privlastňovaniu si úlovkov

Komentár k privlastňovaniu si úlovkov

Vážení členovia MO SRZ, nižšie nájdete vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb  (§ 14, ods. 2, písmeno a) vyhlášky č. 381/2018 Z.z.), ktorý spracovalo Ministerstvo životného prostredia SR a zároveň ho uverejnilo na svojom webovom sídle na tejto adrese. Toto vysvetlenie sa zverejnením na webovom sídle ministerstve stáva oficiálnym dokumentom MŽP SR, ktoré je gestorom vyhlášky. Komentár k privlastňovaniu si úlovkov § 14 ods. 2 písm. a) Grafické znázornenie privlastňovania si rýb § 14 ods. 2 písm. a) Vysvetlivky ku…

Read More Read More

Podporte pripomienky SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Podporte pripomienky SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári i nerybári, vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu! Rybárstvo a výkon rybárskeho práva, ako jedna z najrozšírenejších voľnočasových aktivít, stojí v súčasnej dobe z dôvodu novo pripravovaného zákona o rybárstve na rázcestí. Cesty, ktorými sa môžu uberať sú buď smerom ku kvalitatívnemu posunu vpred, alebo smerom k roztriešteniu všeľudového rybárstva na Slovensku v takej podobe, ako ho všetci poznáme. FORMULÁR NÁJDETE NA TOMTO ODKAZE