Browsed by
Autor Admin

Pozvánka na riadnu členskú schôdzu

Pozvánka na riadnu členskú schôdzu

Pozývame Vás na riadnu členskú schôdzu MO SRZ Podbrezová, ktorá sa uskutoční dňa 22.4.2022 o 15.00 hod. v Dome kultúry ŽP a.s. Podbrezová s nasledujúcim programom: Otvorenie Voľba pracovného predsedníctva Voľba mandátovej komisie Voľba návrhovej komisie Voľba volebnej komisie Správa mandátovej komisie Správa…

Čitaj celé Čitaj celé

Kandidátka do volieb KK uzavretá

Kandidátka do volieb KK uzavretá

Výbor OZ SRZ Podbrezová na základe žiadostí o prácu vo výbore a KK prejednal dňa 05.04.2022 spolu s kandidátmi žiadosti a tým uzavrel kandidátku do volieb výboru a KK pre rok 2022-2026. Výbor OZ SRZ Podbrezová.