Browsed by
Autor Admin

Zápisnica č. 8 z mimoriadneho zasadnutia výboru zo dňa 19.10.2021

Zápisnica č. 8 z mimoriadneho zasadnutia výboru zo dňa 19.10.2021

Zasadnutie otvoril a riadil predseda  Ing. Vladimír Vais. Prítomní podľa prezenčnej listiny (ospravedlnení: 3, neospravedlnení: 2). Bod č. 1 – Vozidlo LAND ROVER a jeho technický stav. Vozidlo neopravovať nakoľko predbežná suma opravy sa pohybuje na úrovni 2 500 €. Zabezpečiť kúpu auta do 1 000…

Čitaj celé Čitaj celé

Predaj povoleniek na lov hlavátky

Predaj povoleniek na lov hlavátky

Predaj povoleniek na lov hlavátky sa uskutoční v týchto termínoch Streda 27.10. 2021    –  od 17.30  do 18.30 Štvrtok 28.10.2021    –  od 9.00    do  10.00 Piatok  29.10.2021     – od  9.00   do   10.00 Sobota 30.10.2021    –  od 17.30  do  18.30 Nedeľa 31.10.2021   …

Čitaj celé Čitaj celé

Zákaz lovu rýb počas mimoriadnej udalosti – rozšírenie zoznamu dotknutých revírov

Zákaz lovu rýb počas mimoriadnej udalosti – rozšírenie zoznamu dotknutých revírov

Slovenský rybársky zväz ako užívateľ rybárskych revírov dotknutých plánovanou mimoriadnou manipuláciou na sústave vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros v zmysle § 22 zákona č.216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)…

Čitaj celé Čitaj celé