Kandidátka do volieb KK uzavretá

Kandidátka do volieb KK uzavretá

Výbor OZ SRZ Podbrezová na základe žiadostí o prácu vo výbore a KK prejednal dňa 05.04.2022 spolu s kandidátmi žiadosti a tým uzavrel kandidátku do volieb výboru a KK pre rok 2022-2026. Výbor OZ SRZ Podbrezová.