Dôležitý oznam!

Dôležitý oznam!

Predsedníctvo MO SRZ Podbrezová vyzýva všetkých svojich členov o sledovanie webovej stránky MO, pre aktuálne informácie o odovzdávaní starých a vydaní nových povolení pre rybolov