Štatutárni zástupcovia vzhľadom na mimoriadnu situáciu na Slovensku na mimoriadnom zasadnutí dňa 17.3.2020 rozhodli o pozastavení výdaja členských známok a povolení pre rok 2020 až do odvolania. O nových termínoch budeme informovať na našej webovej stránke.

Štatutárni zástupcovia vzhľadom na mimoriadnu situáciu na Slovensku na mimoriadnom zasadnutí dňa 17.3.2020 rozhodli o pozastavení výdaja členských známok a povolení pre rok 2020 až do odvolania. O nových termínoch budeme informovať na našej webovej stránke.