Prihláška do kaprovej súťaže LRU – K

Prihláška do kaprovej súťaže LRU – K

Vážení štatutári OZ SRZ, vedúci detských rybárskych krúžkov, priatelia rybári,

vzhľadom k tomu, že je koniec februára a blíži sa uzávierka prihlášok družstiev do súťaže LRU, požiadali ma moji kolegovia o opätovnú propagáciu novovzniknutej disciplíny. Slovenský zväz športového rybolovu (SZŠR) tento rok spúšťa kaprovú ligu pre seniorov (dospelých) a juniorov (mládež). Prihlášku družstva s najmenej 2 a najviac 8 členmi treba dať podpísať a opečiatkovať štatutárom OZ SRZ. V prílohe (nižšie) nájdete prihlášku družstva a pravidlá LRU – K, ktoré budú na najbližšom možnom zasadnutí nového odboru korigované a schválené. Prihlášky potvrdené štatutármi treba zaslať najneskôr do 15.3.2021 na adresu:

SZŠR
Nám. SNP 9
911 01 Trenčín

Bližšie informácie
Seniori: Dávid Darnády info@aliencarp.sk 0918 914 624
Juniori: Slavomír Drozd sladrozd02@gmail.com 0903 572 202

Petrov zdar

Dušan Jaššo
Deti a mládež slovenského rybárstva