Prvé stretnutie krúžku mladých rybárov pri ZŠ v Podbrezovej

Prvé stretnutie krúžku mladých rybárov pri ZŠ v Podbrezovej

Dňa 05. 10. 2021 sa v čase o 15.00 h uskutoční prvé stretnutie krúžku mladých rybárov pri ZŠ K. Jarunkovej v Podbrezovej. Zraz bude pri vchode do budovy základnej školy.