Oznam ohľadom pridelenia a výdaja povoleniek na lov hlavátky podunajskej.

Oznam ohľadom pridelenia a výdaja povoleniek na lov hlavátky podunajskej.

Informácia o pridelení povolenia bude oznámená len tým žiadateľom, ktorým NEBOLO PRIDELENÉ
povolenie. Kto má schválené povolenie mu nebude zaslané oznámenie.
Informáciu dostanú formou SMS na mobilný telefón, alebo správou na e-mailovú adresu do pondelka
23.10.2023.
Predaj povolení sa uskutoční v kancelárii SRZ MO Podbrezová , na adrese Kolkáreň 6/11, 976 81
Podbrezová.
Termíny predaja povolení :
Streda 25.10. – od 16.00 do 17.00
Štvrtok 26.10. – od 10.00 do 11.00
Piatok 27.10. –od 15.00 do 16.00
Sobota 28.10. – od 8.00 do 9.00
Pondelok 30.10. – od 15.00 do 16.00
Utorok 31.10. – od 9.00 do 10.00
Streda 1.11. – od 16.00 do 17.00
Cena povolenia pre člena SRZ je 100,- €
Cena povolenia pre nečlena SRZ je 200,- €
Kontakt : 0903 248502