Preteky v LRU – VN hnusné

Preteky v LRU – VN hnusné

Vážení kolegovia rybári.

Dňa 13. 05. 2023 sa uskutočnia tradičné preteky v LRU o Pohár starostu obce Podbrezová.

Miesto: VN Hnusné

Riaditeľ pretekov: Miroslav Lang

Hlavný rozhodca: Zdeno Malček

Časový harmonogram:

  • 07.00 – 07.30 – registrácia
  • 07.30 – 08.00 – odchod na stanoviská, príprava, zakrmovanie
  • 08.00 – 12.00 – pretek
  • 12.00 – 13.00 – vyhodnotenie pretekov a ocenenie víťazov

Štartovné: 5,- €

Preteká sa v love kapra na položenú/plávanú. Povolená je 1 udica s 2 náväzcami a nástrahy v zmysle platnej legislatívy. Bodovanie: hodnotená ryba – kapor, 1 bod za každý cm dĺžky ulovených kaprov, v prípade zhody bodov rozhoduje vyšší počet ulovených rýb, následne najväčšia ulovená ryba. Ocenený bude aj pretekár s najväčšou ulovenou rybou, v prípade zhody rozhodne vyšší počet úlovkov. Pretekár si smie privlastniť 1 ks kapra dosahujúceho lovnú mieru. Výmena zasieťkovaného kapra možná nie je.

Po pretekoch vás čaká občerstvenie vo forme kotlíkového guľášu.

Dňa 14. 05. 2023 sa uskutočnia preteky detí do 15 rokov (rok narodenia 2008 a mladší) s rovnakým časovým harmonogramom a za rovnakých podmienok, s obmedzením na povolený 1 náväzec a bez platenia štartovného.

Za spoluprácu patrí poďakovanie spoločnostiam:

  • obec Podbrezová
  • https://www.kobok.sk/
  • https://www.rybarzv.sk/
  • https://www.zpinformatika.sk/